SIKRETO BUNAL

Prologue: Huni-huni ni Tiyoy Linong

Kapiyar kamo nga kung pakadto ka pa lang kag gadali ka, kadugay-dugay, dasun kung pabalik na dasig lang? Na bala nga gapalamuti mata mo ya sang hulat nga makalab-ot kung diin ka makadto, dason gasala-sala ka, kag dason kung okay na ya tanan kag tapos mo na imu hilimuon kag wala ka naman ga problema kag matulutawhay na man lang, dira pa ya nga ka swabe lang sang byahe. Nami no? Daw ka kaulugot?

Nan, amu man na siya kung grabe pangabudlay mo sakripisyo, kompromiso kag pasensiya kag dason, sa kalawig-lawig nga gina ubra mo na upod sang tawo nga nakapabag-o simo kag gulpi lang maglain ang panulokan mo sa iya kag madula na lang tanan kag huo eh, tapuson na lang kag amo na, balik ka naman sa daan mo nga opisyo Kung instakto na o kun sala, ambot, wala ko labot, basta amo na.

Basta amo na di ang puno kag dulo sini nga istorya. Pamatii lang ko bala, kis’a man lang ni nga may mga amo ni nga mga sikreto nga ma guwa, kunsabagay indi na man ni gani guro bag-o, galing mayo lang mga tawo mag tago kag ang tsismis indi man na instakto, wala ka man saligan kundi imo lang man mata kag nabatyagan.

Te, mangape na ta? Storyahan ta ni ah.

(c) 2012
Work in Progress

Protected by Copyscape Duplicate Content Detection Tool

Advertisements

Go. Moan. Scream. Tell me if you like it. Make some noise.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s